Projekt Kawiarni  – Kraków, Fidrygałki ul. Urzędnicza 47